เดินทางโดยรถยนต์

* จาก ถ.เพชรเกษม ชิดซ้ายข้ามสะพานเข้า อ.หนองหญ้าปล้อง
* จาก ถ.เพชรเกษม เลย Mckro ประมาณ 500 ม. เลี้ยวซ้ายไปกลับรถข้ามสะพานเข้า ถ.เลียบคลองชลประทาน
* จาก ถ.เพชรเกษม เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายไปลอดสะพานเข้า อ.ท่ายาง
** ทุกเส้นทางให้สังเกตุ ป้ายที่เกี่ยวกับ แก่งกระจาน